marketing polityczny

Marketing polityczny znowu na topie.

Z dnia na dzień jest coraz bliżej do wyborów parlamentarnych. Ta niebywała okazja realizacji swojego programu, idei i wcielania w życie ważnych wartości.

WGD PR po raz trzeci zebrała pod swoim szyldem grupę ekspertów, którzy:

– sami wygrywali wybory,

– tworzyli w sztabach wyborczych sukces parlamentarzystów,

– są doświadczonymi praktykami, dobrymi PR-owcami.

Od połowy lipca rusza cykl szkoleń dla przyszłych posłów i senatorów oraz dla ich doradców, którzy będą prowadzić swojego kandydata do sukcesu.

WGD PR proponujemy 3 formy współpracy: 

  1. Realizację kampanii wyborczej przez dedykowanego eksperta
  2. Opieka merytoryczna podczas wyboru narzędzi marketingowych, kształtu materiałów wyborczych.
  3. Szkolenia dla kandydata i/lub jego sztabu. W przypadku komitetów wyborczych proponujemy szkolenia dla kandydatów w poszczególnych okręgach.

Jak przy każdej kampanii rekomendujemy 3 szkolenia podstawowe:

1) Marketing polityczny – Zero teorii czyli bez opowiadania o budowie sztabu ect tylko zaprezentujemy skuteczne narzędzia marketingu tradycyjnego i nowoczesnego.

2) Wystąpienia publiczne podczas wieców, debat i spotkań wyborczych.

3) Social media w kampanii wyborczej. Nasi trenerzy zaprezentują narzędzia i techniki dotarcia do wyborcy i pomogą opracować system komunikacji.

Ze względu na jakość współpracy, przyjmiemy ograniczoną liczbę chętnych.

Zapraszamy do kontaktu: maurycy@maurycyseweryn.pl lub lena.litwiniuk@wgd-pr.pl Tel. 796 479 025